У психології вплив — це процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини (її установок, уявлень, думок, оцінок тощо) під час взаємодії з нею. Які якості, вміння допомагають підвищити особистісний вплив? Це, безумовно, компетентність, доброзичливість, енергія, цілеспрямо¬ваність, ентузіазм, уміння володіти собою, користуватися різними способами й засобами спілкування. Це, безумовно, й ті моральні нор¬ми та правила, які засвоїла особистість: чесність у спілкуванні, спра¬ведливість, доброзичливість, щирість тощо (тобто йдеться про мо¬ральність людини). Відомо, що нерідко люди в ділових стосунках віддають перевагу моральним чеснотам над професійними якостями. Тому часто більший особистісний вплив на інших має той керівник або навіть спеціаліст, для яких моральні норми поведінки є обо¬в’язковими. Загалом, за даними психологів, найефективнішим у спілку¬ванні буде керівник, який водночас є і компетентним спеціалістом, і моральною людиною.
Якогось жорсткого набору якостей, чеснот не існує. Передусім має значення, якою є особистість взагалі, які має установки, само¬оцінку та як вона ставиться до моральних цінностей. Виокремлюють навіть харизматичний вплив як такий, що йде від особистості, яка є взірцем для інших.
Своєрідно проявляється, наприклад, у спілкуванні вплив однієї людини на інших через владу. З одного боку, влада — це можливість впливати на інших, з іншого — щоб впливати, треба мати владу. Коли одна людина або група людей користуються владою для того, щоб принизити інших, найчастіше кажуть: у них відсутня культура спілкування, і передусім моральна.
Тим, хто прагне до високої культури спілкування, бажано знати, яка інформація підсилює вплив на інших людей, а яка, навпаки, змен¬шує його. Так, не бажано казати «я — маленька людина», «у мене не виходить», «у мене мало досвіду», «я не хочу забирати у вас час» і т. ін. Краще сказати: «я — ще молодий спеціаліст», «мені слід де¬тальніше розібратися в цьому», «я лише розпочав роботу», «мені хотілося б з вами обговорити це питання» і т. ін. У бесіді бажано замінювати фрази на зразок «я повинен» на фрази «я хочу», «я вибираю». У першому випадку людина діє, почуваючи себе при¬неволеною. Це, звичайно, впливає на її настрій, їй хочеться чинити опір, а це викликає, у свою чергу, відчуття провини. Через це в кон¬кретній ситуації бажано робити вільний вибір, ураховуючи всі об¬ставини, а також настрій, можливості, наслідки і т. ін. Особистісний вплив підвищуватиметься, якщо бажання людини і дійсність збігатимуться. Це дасть змогу їй відчути себе сильною, такою, що хоче й може досягти того, чого бажає.
Компетентне використання людиною різних видів психологічного впливу в діловому спілкуванні є важливою складовою її культури. Саме правильний добір засобів і механізмів впливу сприяє досяг¬неш по оптимального результату взаємодії, розвиткові особистості, фор¬муванню в неї високих моральних якостей, реалізації її творчих здібностей та можливостей самовдосконалення.