Перш ніж розглядати особливості письмового ділового спілкування,варто, на наш погляд, уточнити
деякі принципові моменти.
По-перше, письмове ділове спілкування має багато спільного (за змістом, нормативною базою та ін.) із усним спілкуванням. Отже, основні вимоги та нормативи, а також теоретичні підходи останнього багато в чому поширюються також на письмове ділове спілкування. По-друге, культурологічні особливості ділового спілкування з парт¬нерами різних країн також є підґрунтям для письмового спілкуван¬ня. По-третє, більшість особливостей ділового спілкування відбиваєть¬ся в ділових листах, які є однією з найважливіших форм ділової письмової комунікації. Читати далі »

Звичайно, знання характерних ознак націо¬нально-культурних та етнічних відносин не виключає необхідності знання основних правил, етичних норм і традицій, що утвердились як загальнокуль¬турні в ділових стосунках і ґрунтуються на положеннях диплома¬тичного протоколу. Водночас важливо вміти вивчати партнерів, ви-користовуючи, зокрема, методи візуальної психодіагностики, соціоаналізу та ін. Найбільш ґрунтовний серед них, на нашу думку, є ме¬тод аналізу стилів спілкування. Читати далі »

Візитна картка допомагає уникнути непорозумінь при знайомстві і Є ефективним засобом
не тільки представлення партнерів, а й ділового спілкування взагалі.
Візитна картка для бізнесу (ділова візитна картка) оформлюється згідно зі встановленими вимогами: лише білий папір, певні роз¬міри, чіткий чорний шрифт; угорі по центру — назва фірми, у пра¬вому кутку — робочий номер телефону. На вітчизняній візитній картці текст нерідко дублюється англійською мовою. Читати далі »

Така сама, як і при знайомстві, послідовність зберігається при вітанні. Першими вітаються: молодший — зі старшим за віком; гість — з хазяїном; той, хто зайшов, — з присутніми; той, хто проходить, -з тим, хто стоїть; чоловік — із жінкою. У сумнівних ситуаціях (люди одного віку, статі, становища) першим вітається більш ввічливий. Коли людині, у товаристві якої перебувають, довіряють, як правило, віта¬ються з тими людьми, з якими привіталась вона. Читати далі »

Як відомо, існують загальноприйняті норми представлення під час знайомства: чоловіка представляють жінці, молодших за віком — старшим, гостей — хазяїну. Водночас на ділові знайомства ці норми не поширюються; вони відходять на другий план, а на перший виходять службове по¬ложення (нижчих за положенням представляють першими) та посадовий статус.
Загальним для всіх є правило обов’язково дивитись в очі при знайомстві та посміхатись. Адже залежно від рівня емоційності посмішки людина, яка знайомиться, робить висновки про почуття партнера, що виникають у нього під час знайомства, а отже, у неї складається враження про ставлення до себе — від зневаги до щирої радості. Читати далі »

Особливості ділового усного спілкування проявляються в таких основних ситуаціях: знайомство, вітання, вручення візиток, створення іміджу, обмін подарунками та проведенні ділових переговорів. Розглянемо коротко особливості ділового спілкування в кожній з означених ситуацій.

Етичні засади спілкування складались у світовій культурі у процесі розвитку людського життя, яке пе¬редбачало спілкування, отже, пошук таких моральних правил і норм, які могли б регулювати людську взаємодію. Ці правила та норми нагромаджувались, з одного боку, у звичаях та писаних і неписаних традиціях народів різних країн. З іншого боку, вони узагальнювались у працях мислителів і науковців, які шукали універсальні етичні правила й норми, моральні традиції та закони. Читати далі »